Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου της διαμόρφωσης του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στο Αίγιο, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Πρόκειται για έργο που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Ιταλία 2020, στο πλαίσιο του D 3.4.5 (Infrastructural works) του έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’, με ακρωνύμιο «FAME ROAD».

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργικότητα του ακινήτου και η άμεση χρήση του. Έχει ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση των βασικών μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου, την πλήρη λειτουργικότητά του, την εξασφάλιση αυτονομίας στον κλιματισμό (ψύξη – θέρμανση) και την ενσωμάτωση στο ευρύτερο περιβάλλον. Το ακίνητο προβλέπεται να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος πληροφόρησης και δραστηριοτήτων, υπό τους πυλώνες «Τοπικά προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα/κουζίνα–Τέχνη & Πολιτισμός – Βιώσιμη Κινητικότητα – Πράσινη Ενέργεια». Ο χώρος θα είναι ανοιχτός σε κατοίκους και επισκέπτες και μέσα από τις δράσεις και τις δραστηριότητες που θα φιλοξενήσει, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος και αναφοράς για την πόλη του Αιγίου.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης αυτής είναι €164.894,16 € (συμπ. ΦΠΑ) και το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ -ERDF) και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.