Ξεκίνησαν οι εργασίες  του αποχετευτικού δικτύου από τα φανάρια της Νικ. Πλαστήρα, με αρχή από την Κανελοπούλου, μέχρι και το σημείο της Νικ. Σουλιώτη.

 

Ως γνωστόν το έργο πραγματοποιείται τμηματικά και εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες θα ακολουθήσει η οδός Κορίνθου.

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών της  Αιγιαλείας.

Παράλληλα με τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων που  υπάρχουν ήδη και αυτών που θα κατασκευαστούν, σκοπός είναι να  πραγματοποιηθεί η μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς στο βιολογικό του Αιγίου.