Οι αιτήσεις για ζημιά που προκλήθηκε λόγω ΧΑΛΑΖΙ την 08/11/2019 στις Τ.Κ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, θα ξεκινήσουν από 08/11/2019 έως 23-11-2019 στην ανταποκριτή του ΕΛΓΑ που στεγάζεται στην Νικολάου Πλαστήρα 11 (πρώην ΙΚΑ) στο Αίγιο από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 08.00 έως 11.00π.μ. εκτός από την Τρίτη.

Δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού, 2. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας.