Βγήκαν τα πορίσματα των ζημιών από βροχόπτωση, ανεμοθύελλα, χαλάζι σε Πτέρη και Κουνινά

0
215

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από το ζημιογόνο αίτιο
• ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 16-07-2019 στην ΤΚ Πτέρης
• ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10-05-2019 στην ΤΚ Πτέρης
• ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 03-06-2019 στην ΤΚ Πτέρης
• ΧΑΛΑΖΙ της 08-04-2019 στην ΤΚ Κουνινάς
• ΧΑΛΑΖΙ της 16-07-2019 στην ΤΚ Κουνινάς

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 06-12-2019 έως 16-12-2019.