Τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στους ΟργανισμούςΚοινωνικήςΑσφάλισης να χρησιμοποιούν κατ’ εξαίρεση για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Με την ίδια τροπολογία, παρατάθηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων και αποπληρωμών από τα αντίστοιχαπρογράμματαεπιχορήγησης, αφενός για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων και αφετέρου για εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Αυτό έγινε για συγκεκριμένουςλόγους. Η κυβέρνηση στα μέσα Αυγούστου είχε αντλήσει από τον ειδικό λογαριασμό για την εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου (dedicated account for clearing arrears) 900 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) προκειμένου να τα διαθέσει στους φορείς για την αποπληρωμή των υπερήμερων χρεών τους. Η σχετική συμφωνία που είχε γίνει με τον ESM προέβλεπε πως έως το τέλος του 2018 θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 80% των 900 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των οφειλών τουΔημοσίου, ήτοι 720 εκατ. ευρώ.

[the_ad id=”46371″]

Η κυβέρνηση είχε δώσειπεριθώριο έως το τέλος Δεκεμβρίου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να αποπληρώσουν μεγάλο μέρος των χρεών τους προς ιδιώτες.  Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης που δεν θα είχαν χρησιμοποιηθεί ως 31.12.2018 για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονταν στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο έναν μήνα μετά την προθεσμία αυτή, ήτοι στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Λόγω της μη αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών εντός των ως άνω προθεσμιών και στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και εκκαθάρισης των ανωτέρω υποχρεώσεων, με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση δίνει στα ασφαλιστικά ταμεία τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τη χρήση τους για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Αυτό πλέον γίνεται χωρίς να απαιτείται επιστροφή των επιχορηγήσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εκ νέου επιχορήγηση, διαδικασία η οποία θα συνεπαγόταν προφανείς καθυστερήσεις και δυσανάλογο διοικητικό βάρος για τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες.

Έτσι, τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού για την εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου που δεν απορροφήθηκαν εγκαίρως θα πάνε για να αποπληρώσουν μέρος των εκκρεμών συντάξεων (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) που σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 190.000!
cnn.gr

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]