Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε την τοποθέτηση ενός στεγάστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Τριάδας 6 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας για την εξυπηρέτηση των παιδιών που φοιτούν σε αυτό.

Το στέγαστρο, θα είναι διαστάσεων ενός (1) μέτρου επί δύο(2) μέτρων και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.