Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την τοποθέτηση τριών (3) ρυθμιστικών πινακίδων, ορίζοντας το όριο ταχύτητας σε τακτά σημεία κατά μήκος της παραλιακής οδού στην Κοινότητα Διγιελιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω ανάπτυξης μεγάλης ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και την τοποθέτηση κατόπτρων επί της παραλιακής οδού και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση Σταύρου Ντουμασή και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση Κρυονέρι για την διευκόλυνση και ασφαλή διέλευση των οδηγών στις ανωτέρω συγκεκριμένες θέσεις (απόσπασμα Google earth).