Σε απάντηση αιτήματος του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού
Συλλόγου Αιγιάλειας -το οποίο εμπεριέχει στοιχεία αιφνιδιασμού και
προκατάληψης της απόφασης- για διενέργεια «Λευκής Νύχτας» στο Αίγιο,
επισημαίνουμε ότι δεν τηρείται η εργατική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, επειδή δεν έχει προηγηθεί συνάντηση ή συζήτηση με το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αιγίου και τη Διοίκηση του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου, απορρίπτουμε το σχετικό αίτημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ           ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Λευκή νύχτα!! Ουράνιο φαινόμενο – Άκυρη η λευκή νύχτα!!