Στις 19/06/2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Διγελιωτίκων «Άγιος Ανδρέας», το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 12ης Ιουλίου 2022.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΌΕΔΡΟΣ: Ανδριόπουλος Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικολακόπουλος Αριστείδης

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Τσιρώνης Ηλίας

ΤΑΜΙΑΣ: Ρινάκης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ: Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Δημητρίου Νικόλαος

Σκυλλάκος Κωνσταντίνος