Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «Νέο Σαλμενίκο»

0
170

Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε σήμερα 10/07/2022 το πρώτο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «Νέο Σαλμενίκο», για την ανάδειξη των θέσεων στο  νέο Διοικητικό Συμβούλιο και των αντιπρόσωπων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, όπου διεξήχθησαν στο γραφείο του συλλόγου στο Νέο Σαλμενίκο.

Ο πλειοψηφών Αθανάσιος Μπαλτουμάς (ΦΩΤΟ) συγκάλεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Για  το Δ.Σ. εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων που έλαβαν οι:

 1. Αθανάσιος Μπαλτουμάς
 2. Ευαγγελία Ντερντέ
 3. Δημήτριος Μπαλτουμάς
 4. Θεοδώρα Πετρούτσου
 5. Κων/νος Κούτρας

Αναπληρωματικοί ΔΣ:

 1. Γεώργιος Τρίγκας
 2. Γεώργιος Σανδραβέλης
 3. Θεοφάνης Πανουργιάς

Για  την Ομοσπονδία συλλόγων Αιγιαλείας ανανεώθηκαν ήδη υπάρχοντες αντιπρόσωποι.

 1. Σταύρος Καραδημητρόπουλος
 2. Αθανάσιος Μπαλτουμάς
 3. Ευαγγελία Ντερντέ

Σε κλίμα συναίνεσης και ομοψυχίας το νέο διοικητικό  συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

 1. Πρόεδρος Αθανάσιος Μπαλτουμάς
 2. Αντιπρόεδρος Θεοδώρα Πετρούτσου
 3. Γενική Γραμματέας Ευαγγελία Ντερντέ
 4. Ταμίας Δημήτριος Μπαλτουμάς

5.Έφορος δημόσιων Σχέσεων και Επ/νιας  Κων/νος Κούτρας