Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Αδελφόλτητας Αιγιαλείας το οποίο αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Ιουλίου.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Νύχτης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος: Παππά Χριστίνα, Γραμματέας: Μαγκλάρα Κωνσταντίνα, Ειδική Γραμματέας: Κωσταγούλα Σπυριδούλα, Ταμίας: Νταβαντζής Ευάγγελος, Δημοσίων σχέσεων: Χρυστιά Χρυσούλα, Έφορος Υλικού: Γεωργακογιάννης Παναγιώτης.