Μετά τις εκλογές που έγιναν την περασμένη Τετάρτη το νέο Δ.Σ της Αθλητικής Ένωσης Αιγείρας – Ακράτας έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Παλαιολογόπουλος Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Γιοβάς Χρήστος

Β’Αντιπροεδρος: Οικονόμου Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Πίμπας Πέτρος

Β’ Γραμματέας: Γερόλυμος Παναγιώτης

Ταμίας: Γιοβας Κώστας

Β’ Ταμίας: Αλέφαντος Νίκος

Γεν. αρχηγός: Καλέλλης Παναγιώτης

Μέλη: Σακελλαρόπουλος Λουκάς, Σιαφλας Μιχάλης, Μαλλης Γιάννης

Αναπλ. Μέλη: Μούζουλας Γιώργος, Χαβελέ Μαρία

Ευχαριστούμε τον κ. Θανάση Παλαιολογόπουλο δικαστικό αντιπρόσωπο στη διαδικασία για την άψογη συνεργασία.