Το Επιμελητηριο Αχαϊας απεστειλε σημερα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή την κατωτέρω επιστολή με θέμα: Αίτημα για παράταση της ημερομηνίας απόσυρσης των ταμειακών μηχανών.

 κ. Διοικητά,

Με την παρούσα, αναφερόμαστε στην  υπ’αριθ. Α.1011/2020 απόφασή σας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85 Β/2020, και αναφέρεται στην απόσυρση από την χρήση μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Η ημερομηνία απόσυρσης είναι η 31η Μαΐου 2020, που σε πολλές επιχειρήσεις προκαλεί σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά την αντικατάσταση  και τα οποία οφείλονται κυρίως σε οικονομικούς λόγους από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από την πολιτεία, με αφορμή την υγειονομική κρίση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, να εξετάσετε θετικά το αίτημά μας και να εγκρίνετε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι την 30η  Ιουνίου 2020.