Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή στον αναπλ. Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση

[the_ad id=”46371″]

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σας εκφράζει την ικανοποίηση των μελών μας, σχετικά με την έγκριση του αιτήματος της ολιγόμηνης έως την 31/12/2018, αποδοχής των δαπανών που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια του Ν 3299/04.

Επιθυμούμε να σημειώσουμε πως από τα αρχικώς εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στον συγκεκριμένο νόμο, ένα μέρος αυτών των επιχειρήσεων, κατόρθωσε να υλοποιήσει το 50% του οικονομικού αντικειμένου, έως τον Ιούλιο του 2017 που αυτό σημαίνει πως μειώνει κατά πολύ τις πιστώσεις που απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.  

Κατόπιν αυτού, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με την παράταση αποδοχής των δαπανών, να πιστωθεί σε όσες επιχειρήσεις δικαιούνται το 50% της επιδότησης, αντί για το 1/7 όπως αρχικώς είχε εγκριθεί, προκειμένου αυτά τα δύο συνδυαστικά να δώσουν την σημαντική υποστήριξη στην επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Αυτές οι επιχειρήσεις, είναι οι πλέον ώριμες, καθώς έχουν υλοποιήσει σημαντικό μέρος της επένδυσης και η απόφασή σας, θα δώσει την δυνατότητα  να διοχετευθούν χρήματα στην αγορά, θα δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

[the_ad id=”46704″]

[the_ad id=”48922″]