Το Επιμελητηριο Αχαϊας απέστειλε την ακολουθη επιστολή προς τον αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα

 

 

κυριε Υπουργέ

Με την παρούσα, σημειώνουμε πως, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν.4399/2016, είχε ορισθεί ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30η Ιουνίου 2018. Ειδικότερα, με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3299/2004, άρθ. 5, παρ. 5) προβλέπεται ότι, εφόσον υποβληθεί αίτηση για πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εντός έξι (6) μηνών από τις 30/6/2018, ήτοι έως τις 31/12/2018, η επένδυση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς όμως να ενισχύονται οι πραγματοποιηθείσες μετά τις 30/6/2018 δαπάνες.

Στα πλαίσια αυτά, σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που δόθηκε στον τύπο τον Απρίλιο 2018, σχετικά  με νομοθετική διάταξη που θα προωθείτο άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση και η οποία θα περιελάμβανε την δυνατότητα να ενισχυθούν όλες οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018. εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκδίδονταν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Με την  ρύθμιση που είχατε ανακοινώσει, παρέχεται η δυνατότητα να ενισχύονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31/12/2018, (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου), στην οποία βέβαια θα πρέπει να συμπληρωθεί πως τα αιτήματα του τελικού ελέγχου θα γίνονται δεκτά μέχρι την 30/6/2019.

Καθώς ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 και οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί και δεν έχουν ολοκληρώσει το επενδυτικό τους σχέδιο, υλοποιούν ακόμη έργα και δαπάνες, στηριζόμενοι στην δική σας ανακοίνωση, παρακαλούμε να προωθήσετε άμεσα την σχετική διάταξη προς ψήφιση και να γίνει άμεσα  σαφής ενημέρωση από την πλευρά σας, ώστε αφενός να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και αφετέρου οι επιχειρήσεις να αισθάνονται ασφάλεια.

Τέλος, επισυνάπτουμε την 672/18.4.2018 επιστολή μας, στην οποία αναφερόμαστε για την ικανοποίηση του αιτήματος των μελών μας, ώστε παράλληλα με την απόφαση της αποδοχής των δαπανών μέχρι την 31/12/2018, να καταβληθεί στους δικαιούχους του 50% υλοποιημένου έργου,  το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης αντί του 1/7 που προβλέπεται.

  Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας

[the_ad id=”46371″]

Προηγηθεισα επιστολη της 18/4/2018 προς τον αναπλ. Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σας εκφράζει την ικανοποίηση των μελών μας, σχετικά με την έγκριση του αιτήματος της ολιγόμηνης έως την 31/12/2018, αποδοχής των δαπανών που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια του Ν 3299/04.

Επιθυμούμε να σημειώσουμε πως από τα αρχικώς εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στον συγκεκριμένο νόμο, ένα μέρος αυτών των επιχειρήσεων, κατόρθωσε να υλοποιήσει το 50% του οικονομικού αντικειμένου, έως τον Ιούλιο του 2017 που αυτό σημαίνει πως μειώνει κατά πολύ τις πιστώσεις που απαιτούνται για την αποπληρωμή τους.  

Κατόπιν αυτού, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με την παράταση αποδοχής των δαπανών, να πιστωθεί σε όσες επιχειρήσεις δικαιούνται το 50% της επιδότησης, αντί για το 1/7 όπως αρχικώς είχε εγκριθεί, προκειμένου αυτά τα δύο συνδυαστικά να δώσουν την σημαντική υποστήριξη στην επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Αυτές οι επιχειρήσεις, είναι οι πλέον ώριμες, καθώς έχουν υλοποιήσει σημαντικό μέρος της επένδυσης και η απόφασή σας, θα δώσει την δυνατότητα  να διοχετευθούν χρήματα στην αγορά, θα δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

[the_ad id=”46704″]