Το Επιμελητηριο Αχαϊας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τους: Παναγιώτη Κορκολή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και Ευγενία Φωτονιάτα ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Με την παρούσα αναφερόμαστε στα προγράμματα με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» που έχουν προκηρυχτεί από το Υπουργείο σας και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Ο σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων με στόχο την ψηφιακή υποστήριξη και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι σε απόλυτα θετική κατεύθυνση και εκφράζεται σημαντικό ενδιαφέρον.

Όμως  θέλουμε να επισημάνουμε  πως καθώς μεσολάβησε το διάστημα του Αυγούστου και πολλές επιχειρήσεις δεν προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την υποβολή των αιτημάτων, χρειάζεται από την πλευρά σας να δοθεί παράταση, ώστε να υπάρξει πολύ καλή προετοιμασία και μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε και προτείνουμε να εξετάσετε την δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων τουλάχιστον μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2018.

Είμαστε  απολύτως βέβαιοι ότι αυτή η παράταση θα ωφελήσει το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εκσυγχρονισθούν, που είναι και στόχος του Επιμελητηρίου μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας

[the_ad id=”46704″]