Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ Απόστολο Βεσυρόπουλο την κατωθι επιστολή :

 κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα αναφερόμαστε στην ΚΥΑ υπ.αριθ. 47458 ΕΞ 2020 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1864 Β /15.5.2020.

Για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρούμε πως θα  πρέπει με εγκύκλιό σας να συμπληρωθεί με την πιο κάτω αναφορά:

«Για τις συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του άρθρου 17 και θα υπογραφούν μεταξύ των επιχειρήσεων και του Δήμου δεν απαιτείται η προσυπογραφή της κτηματικής υπηρεσίας».

Αντιλαμβάνεσθε την χρησιμότητα της πιο πάνω διευκρινήσεως,  καθώς και του επείγοντος του θέματος, δεδομένου πως σε διαφορετική περίπτωση, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών των ελέγχων, η καθυστέρηση των σχετικών εγκρίσεων από την Κτηματική Υπηρεσία θα είναι απαγορευτική για την λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας