Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνεχίζουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοιού.

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο οίκημα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ», στο Κέντρο Υγείας Αιγίου, στο Διακοπτό καθώς και στο κοινοτικό γραφείο Σελιανιτίκων.

ΔΙΑΚΟΠΤΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
20 rapid test με 1 θετικό (5%) αφορά σε 1 αγόρι 8 ετών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
17 rapid test με 2 θετικά (11.76%) αφορούν σε 2 αγόρια με διάμεση ηλικία τα 7 έτη

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
11 αρνητικά rapid test

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του νέου κορονοιού και διενεργούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, με rapid tests. Ο τακτικός έλεγχος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.