Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνεχίζουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοιού. 

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο οίκημα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» καθώς και στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων. 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ”30 rapid test με 7 θετικά (23.33%) αφορούν σε 7 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ33 rapid test με 1 θετικό (3.03%) αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 51 ετών 

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του νέου κορονοιού και διενεργούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, με rapid tests. Ο τακτικός έλεγχος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.