Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνεχίζουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοιού.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο οίκημα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ», στο Κέντρο Υγείας Αιγίου και στο Κέντρο Υγείας Ακράτας για το ευρύ κοινό.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

7 rapid test με 2 θετικά (28.57%) που αφορούσαν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

65 rapid test με 14 θετικά (21.54%) που αφορούσαν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του νέου κορονοιού και διενεργούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, με rapid tests. Ο τακτικός έλεγχος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.