Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνεχίζουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοιού.

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022,πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο οίκημα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» του Κέντρου Υγείας Αιγίου, στο Κέντρο Υγείας Ακράτας καθώς και στο κοινοτικό κατάστημα Σελιανιτίκων.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ”
26 rapid test με 6 θετικά (23.08%) αφορούν σε 2 αγόρια και 4 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 11 έτη

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
9 rapid test με 1 θετικό (11.11%) αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 48 ετών

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
9 rapid test με 2 θετικά (22.22%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του νέου κορονοιού και διενεργούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, με rapid tests. Ο τακτικός έλεγχος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.