Αναρτημένα στο TAXISnet είναι τα τέλη κυκλοφορίας 2021.

Τι κάνουμε όμως σε περίπτωση συνιδιοκτησίας; Ποιος πληρώνει τα τέλη;

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και στο ερώτημα «είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε Α.Φ.Μ. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλοι;» η απάντηση είναι η ακόλουθη:

«Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό».

Πρόστιμα:

Σε ότι αφορά τα πρόστιμα τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Σε διαφορετική περίπτωση η εκπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

Εάν, δηλαδή, σε όχημα προβλέπεται ποσό καταβολής τελών κυκλοφορίας ύψους 120 ευρώ, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το ποσό αυτό. Άρα ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οχήματος θα πληρώσει συνολικά ποσό ύψους 240 ευρώ (120+120 = 240 ευρώ).

Τέλη κυκλοφορίας 2021ΕΔΩ

πηγή https://crashonline.gr/