Σε τρία σημεία στηρίζεται η  επιστολή που απέστειλε προς τον εισαγγελέα  Αιγίου, προς τα μ.μ.ε της περιοχής και προς τον ίδιο τον Εμπορικό  Σύλλογο, ο τέως πρόεδρος Λάμπης Παπαδόπουλος!!

Πρόκειται  απ ότι φαίνεται για μια απεγνωσμένη προσπάθεια από την πλευρά του να τηρηθεί το καταστατικό εν όψει εκλογών. 1ον) Ζητάει απο το νυν προεδρίο να φέρει τα πρακτικά  του Δ.Σ προς έγκριση, κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο.

Αποτέλεσμα αυτής την αντικαταστατικής συμπεριφοράς, όπως γράφει, είναι να μπορεί ο καθένας να προσθέσει και να αφαιρέσει…2ον) Το νυν προεδρίο, συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ. μόλις δώδεκα ώρες πριν τη συνεδρίαση, το οποίο βάσει νόμου είναι παράνομο και αντικαταστατικo! 3ον)Ζητάει το ενημερωμένο μητρώο και κατάσταση μελών, εντός τριών ημερών. Κάτι που, όπως γράφει, του έχουν αρνηθεί επανειλημμένα!!

 

Ακολουθεί το κείμενο!!

ΠΡΟΣ

Τον εδρεύοντα στο Αίγιο ,Ι. Μεσσηνέζη 5, σύλλογο με την επωνυμία < ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ>

Κοιν: 1) κκ Εισαγγελέα Αιγίου — (επισυνάπτονται οι προσκλήσεις σύγκλησης των ΔΣ)

2) ΜΜΕ

 

Παράνομα και αντικαταστατικά με βάση το άρθρο 10 παράγραφος 15 του τροποποιημένου καταστατικού του σωματείου  <ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ>  ΔΕΝ έχετε φέρει προς έγκριση τα πρακτικά των ΔΣ ενός ολόκληρου χρόνου!!! Στην αρχή της συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Μπορεί ακόμα τα πρακτικά να επικυρωθούν και την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Με αυτή την αντικαταστατική τακτική σας τα πρακτικά παραμένουν ανοικτά και ο οποιοσδήποτε μπορεί να προσθέσει , να αφαιρέσει, ή να αλλοιώσει. Σας καλώ εντός 3 ημερών να μου παραδώσετε τα κάτωθι πρακτικά προς υπογραφή με την επιφύλαξη λάθους ή παράλειψης.

1) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30/11/2018

2) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 11/12/2018

3) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 12/2/2019

4) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2/4/2019

5) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 28/6/2019

6) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 6/9/2019

7) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 10/9/2019

8) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 8/10/2019

9) ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 12/11/2019

10)ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΣ 18/11/2019 (αυτό είναι παράνομο και αντικαταστατικό γιατί δεν τηρεί τους προβλεπόμενους χρονικούς περιορισμούς βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 11.

Απέστειλαν μαιλ πρόσκληση, την Κυριακή το απόγευμα 17 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 6:31 μ.μ  για <σύγκληση έκτακτου Δ.Σ την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019> και ώρα 8.30 π.μ. Επισυνάπτω α)την απάντηση μου προς το σύλλογο και τα ΜΜΕ και β) την πρόσκληση που έστειλαν.

Σας καλώ επίσης να μου παραδώσετε εντός των 3 ημερών πλήρως ενημερωμένο μητρώο και κατάσταση μελών γιατί το έχω ζητήσει προφορικά κατ¨επανάληψη και ΔΕΝ μου τα έχετε παραδώσει όπως δικαιούμαι βάσει του καταστατικού σαν μέλος του Δ.Σ.

με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
Αίγιο 18 Νοεμβρίου 2019
τ.Πρόεδρος & μέλος του ΔΣ του Εμπορικού
μέλος ΔΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & νδ Ελλάδας
επικεφαλής του συνδυασμού <ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ> εν όψει των επερχόμενων εκλογών
Λάμπης Παπαδόπουλος