Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Έγκριση Πρακτικού 3 Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ρουχισμού κλπ.) για τις ανάγκες του Αιγιάλειας».
  2. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
  3. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» στην παραλία της Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας.

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]