Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στις  τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στo γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης επί της οδού Αγίων Αποστόλων 7.
  2. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Ι. Βασιλειάδη 40.
  3. Περί εξέτασης χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Εισοδίων 18.
  4. Περί εξέτασης κοπής πεύκων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
  5. Ανάκληση ή μη της 137/2003 απόφασης Δ.Σ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μελετοπούλων 7.
  6. Περί ανάκλησης ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 103.

 

[the_ad id=”57928″]

 

[the_ad id=”46704″]