Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ευθ. Γάτου (Γάτειο Κληροδότημα), την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Περί έγκρισης τεχνικής υποστήριξης, ασφάλειας, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER AIGIALEIA.
  2. Περί έγκρισης εργασίας για τροφοδότηση με κατάλληλο διαφημιστικό υλικό της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας της Ελλάδας visit Greece και της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Be inspired in western Greece.
  3. Περί έγκρισης ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την προβολή του Δήμου.
  4. Περί έγκρισης σχεδίασης και δημιουργίας διαφημιστικού φυλλαδίου με φωτογραφίες, κείμενα και slogan για τουριστική προώθηση.
  5. Περί έγκρισης δημιουργίας σφαιρικών βίντεο (VR)
  6. Περί έγκρισης συμμετοχής σε δυο εκθέσεις στο εσωτερικό.