Η ΔΕΥΑ ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι τα ταμεία της θα είναι ανοιχτά κατά της εξής μέρες, περιοχές και ώρες.

  1. Περιοχής Ερινεού- Συμπολιτείας το ταμείο το οποίο συστεγάζεται στο παλαιό Δημαρχείο Συμπολιτείας, θα λειτουργεί κανονικά, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες , από 08:00- 13:00 .
  2. Περιοχή ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ , το ταμείο της, το οποίο συστεγάζεται στο παλαιό Δημαρχείο Διακοπτού, θα λειτουργεί κανονικά, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες , από 08:30-13:00 .
  3. Περιοχής ΑΪΓΕΪΡΑΣ -ΑΚΡΑΤΑΣ ,το ταμείο της, στην περιοχή της άνω Ακράτας ,θα λειτουργεί κανονικά 9 κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες , από 08:3(1-13:00.