Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΓΑ έστειλε τα πορίσματα για ζημιά που προκλήθηκε λόγω  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑΣ  την 18-01-2018 για την Δ.Κ. Αιγίου και τις Τ.Κ.  Παρασκευής, Πτέρης, Κουνινάς  και Μαυρίκι και  θα είναι διαθέσιμα  από 04/05/2018 έως 13/05/2018 (10 ημέρες) στην Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ που στεγάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου  Αιγιαλείας , Νικολάου Πλαστήρα 11 καθημερινά από 08:00 έως 10:00 π.μ. εκτός από Τρίτη για τυχόν ενστάσεις για τους ελαιώνες.

Η Ανταποκριτής Ε.Λ.Γ.Α.
Κοντεσοπούλου Μαρία

[the_ad id=”46371″]

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]