Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την διευκόλυνσή τους ότι:

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την καταγραφή ενδιαφερόμενων για την άρδευση θα ευρίσκονται στα Τοπικά Καταστήματα  Ελαιώνα  και Ριζόμυλου  στις 11 και 12  Μαρτίου 2020, από τις 8:30 πμ έως 02:30 μμ. Επισημαίνεται ότι θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.