Η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Κανελλοπούλου, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα το Συμβούλιο ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση για διάθεση χώρου μετά από αίτηση του Ποδηλατικού Ομίλου Διαγόρας Αιγίου.
2. Δράσεις για τα σκαλάκια της Φιλοποίμενος – Προτάσεις από τον Σύμβουλο κ. Σωκράτη Μαυρίδη.
3. Διάθεση χώρου στο Ε.Κ.Α.Β Πάτρας για την 7η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης στην Πλατεία Αγίας Λαύρας την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου από τις 10π.μ. έως 14μ.μ.
4. Αίτημα για κοπή και αντικατάσταση δέντρων στην Κοινότητα Αιγίου.
5. Παραχώρηση χρήσης του χώρου στο Κιόσκι και γύρω από αυτό στο άνω μέρος της Πλατείας Αγίας Λαύρας της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου στον Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιαλείας από Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου ως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου.
6. Διαβίβαση αιτημάτων αποφάσεων Τ.Κ. Συμβουλίων για τοποθετήσεις ή μετακινήσεις κάδων κ.λ.π.
7. Αιτήματα «Αγωνιστικής Ομάδας» Περιβαλλοντικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής Αιγίου για την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό της Αλυκής.
8. Αίτημα για κοπή δέντρου στην οδό Ελίκης στην Κοινότητα Αιγίου.