Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ), την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER του Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων παραλιακής οδού Τ.Κ. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών – άρσης καταπτώσεων στην Κοινότητα Ελίκης Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στις Κοινότητες Ριζόμυλου, Ελαιώνα, Νικολείκων και Βαλιμιτίκων Αιγιαλείας.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού Χριστουγέννων έτους 2019.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού Νέου έτους και Θεοφανίων – Κατάδυσης Τιμίου Σταυρού.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-11-1821».
 8. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020.
 9. Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας έτους 2020.
 10. Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2019.
 11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση ετησίου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας για το έτος 2020.
 13. Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας σχετικά με την κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020.
 14. Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Οικονομικού έτους 2020.
 15. Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας σχετικά με την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2019.
 16. Κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
 17. Έγκριση αποζημίωσης μετακινήσεων του κ. Δημάρχου.
 18. Έγκριση μετακινήσεως του κ. Αντιδημάρχου Τουρισμού & Ποιότητας Ζωής.
 19. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Έγκριση διαγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Δήμου Αιγιαλείας.
 21. Έγκριση διαγραφής τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας.
 22. Έγκριση διαγραφής λόγω διπλής εγγραφής στις καταστάσεις οφειλών Δήμου Αιγιαλείας.
 23. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α. 1886/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 3ο Τμήμα (Ελευθερία Λεβαντή κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 24. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 33/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Λουκία Γιαννοπούλου κλπ. κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 25. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 71/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Ρουμάνη Βασιλική κατά Δήμου Αιγιαλείας).