Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αιγιαλείας, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 20 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». Παρόντα, εκτός της προέδρου Μαρίας Γιδά, ήταν τα μέλη Μαρία Ιατροπούλου, Ουρανία Κακαβάνη, Σοφία Βλασσοπούλου, Απόστολος Δεληγάκης, Ευαγγελία Γιαννοπούλου, Αμαλία Κούρτη και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Τα θέματα που συζήτησαν ήταν: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κανονισμό λειτουργίας της Δ.ΕΠ.ΙΣ, προγραμματισμός δράσεων τρέχοντος έτους και λήψη απόφασης για σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων.

«Η αρχή έγινε. Ο δρόμος είναι μακρύς. Με δουλειά και συνεργασία θα τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γιδά.