Θέλουμε με αυτήν την ανακοίνωση να εκφράσουμε την διαφωνία μας για τις συνεχιζόμενες συνεδριάσεις βασικών οργάνων του Δήμου με την μέθοδο της περιφοράς.

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων να είναι ανοιχτές προς όλους τους δημότες και τα μέσα ενημέρωσης σε ζωντανό χρόνο. Όπως επίσης η καταγραφή των συνεδριάσεων και η τοποθέτηση τους σε διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα βοηθούσε αρκετά τους πολίτες να παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν στα όργανα διοίκησης. Οι δημότες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όλα όσα διεξάγονται στα όργανα αφού τους αφορούν άμεσα.

Με ψήφισμα μάλιστα έχει επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανάγκη να υπάρξει μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης στην οποία θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανό χρόνο πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους και όλοι οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου δύσκολο να υλοποιηθεί και μπορεί να γίνει με μικρό κόστος. Μάλιστα όλο αυτό το διάστημα που επικρατούν τα μέτρα προστασίας ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού έχουν αναδειχθεί μια σειρά από πλατφόρμες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς δωρεάν. Είναι στο χέρι της Δημοτικής Αρχής να πραγματοποιήσει τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη όπου μπορεί να γίνει πραγματικός διάλογος και να υπάρξουν ερωτήσεις επί των θεμάτων. Στις συνεδριάσεις δια περιφοράς πραγματοποιείται μια στείρα αποτύπωση του ‘’εγκρίνεται- δεν εγκρίνεται’’ σε ένα γράμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να γίνεται διάλογος που αντικειμενικά αναβαθμίζει την διαδικασία.

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο διεξήχθει με τηλεδιάσκεψη χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα πράγμα που αποδεικνύει ότι μπορούν και τα υπόλοιπα όργανα να συνεδριάσουν με αυτό τον τρόπο.

Διαφωνούμε ριζικά με τις συνεχιζόμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την μέθοδο της περιφοράς. Μάλιστα μετά τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση η Οικονομική Επιτροπή έχει πολύ πιο αναβαθμισμένο ρόλο και άρα θα έπρεπε να υπάρχει η αντίστοιχη μέριμνα ώστε να είναι προσβάσιμη από τους δημότες και να εξελίσσεται μια πραγματική δημοκρατική διαδικασία.

Απέχουμε από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 06/05 ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας και καλούμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις να κάνουν το ίδιο, αν θεωρούν ότι η Δημοκρατία ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας δεν πρέπει να μπαίνει σε κώμα. Καλούμε την Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει την στάση της και να λειτουργήσει το σύνολο των οργάνων με τηλεδιάσκεψη και προσβασιμότητα στο σύνολο των δημοτών και των μέσων ενημέρωσης. Η απόλυτη διαφάνεια και η διατήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών πρέπει να είναι αυτοσκοπός για κάθε παράταξη που θέλει να υπηρετεί τους πολίτες.
Μαχητική ΠΡΟοδευτική Συνεργασία Της Αιγιαλειας