Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, καλούνται μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού (Α΄- Β΄- Γ΄) από ώρα 6μ.μ. να προσέλθουν στο Χορευτικό, Μελετοπούλων 6. Η πρόσκληση αφορά όχι μόνον τους μικρούς που παρακολουθούν μαθήματα παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, αλλά και τους φίλους τους και τους συμμαθητές τους. Θα αρχίσουν από τις 6μ.μ. παιχνίδια, με την επιστημονική υπεύθυνο του Φροντιστηρίου-Κέντρου Μελέτης  – Συνεκπαίδευση – Προδρομάκη Αικατερίνης, παρουσία των Γυμναστών, του Διευθυντού και μελών του Δ.Σ. Θα ακολουθήσει προσφορά του Ομίλου αναψυκτικών, σνακς, μπαλονιών κ.λ.π. και ο Χορευτικός στην συνέχεια με τους Γυμναστές του θα παροτρύνει τα παιδιά να χορέψουν παιγνιώδεις χορούς, που θα έχουν επιλέξει οι Γυμναστές. Υπολογίζεται ότι η εκδήλωση θα τελειώσει στις 7.30μ.μ., είναι δε μία προσφορά του Ομίλου στα μικρά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Εν τω μεταξύ, στις 3 Νοεμβρίου 2019 η κοινότητα της Παρασκευής, στην «Γιορτή τσίπουρου», έχει καλέσει τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου, να παρουσιάσει πρόγραμμα χορών. Ο Όμιλος απεδέχθη την ευγενική πρόταση και θα είναι εκεί με δύο τμήματά του. Εάν ο καιρός δεν το επιτρέψει, η γιορτή θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου.