Συνάντηση για θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Αιγίου Παναγιώτης Γεωργόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Καυκάς, ο εθνικός αντιπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. στα θέματα ΥΑΕ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνικών Υπαλλήλων (ΟΣΕΤΕΕ) Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Ναυπακτίας & Δωρίδας Αριστομένης Χάρος με αντιπροσωπία του Ε.Κ. τον Γεν. Γραμματέα Παρασκευά Οικονόμου και τον Αντιπρόσωπο Γιάννη Γαλάνη, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Πύργου Ιωάννης Βέντρας και ο υπεύθυνος για θέματα ΥΑΕ της ΟΣΕΤΕΕ Χρήστος Οικονόμου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της Διευθύντριας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασίας Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων κας Βασιλικής Σεϊντή η οποία έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τα Συνδικάτα.

Ως κύρια συμπεράσματα της συνάντησης προέκυψαν τα παρακάτω:

1) Η εντατικοποίηση συνεργασίας Συνδικάτων – Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας

2) Ο προγραμματισμός για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων στην περιοχή στο επόμενο τρίμηνο

3) Η άμεση ανάγκη ενημέρωσης των Σωματείων και των Εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Επιχειρήσεων

4) Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τα Συνδικάτα για την αναγγελία, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση των ατυχημάτων

5) Η ανάγκη ίδρυσης Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικών Ασθενειών στη χώρα

6) Ζητήματα επικαιροποίησης της νομοθεσίας και προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο