Μια νέα σελίδα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το επιστημονικό
της δυναμικό «ανοίγει» μέσα από τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Von Karman. Κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του Von Karman που στόχο έχει την έρευνα στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των
μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης.
Μεταξύ άλλων το VKI προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και το κόστος για τους Έλληνες φοιτητές καλύπτει η ΠΔΕ κατόπιν σχετικού συμφώνου συνεργασίας με το ΥΠΕΘΑ.
«Στη διάρκεια χθεσινής συμμετοχής μου ως εκπρόσωπος της ΠΔΕ αλλά και με
την ιδιότητα του εθνικού εκπροσώπου – κατόπιν μνημονίου συνεργασίας ΠΔΕμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- μετέφερα τη σημασία συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα μεταξύ του VKI και της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Η συμμετοχή μας στο VKI που ειδικεύεται στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης κλπ αποτελεί ένα νέο δρόμο συνεργασίας για ερευνητικά προγράμματα αλλά παράλληλα ανοίγει δρόμο και για συνεργασία με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνογνωσίας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.