Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγιαλείας «Ιωάννης ο Κουκουζέλης» συμμορφούμενος πλήρως στα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού, ακυρώνει την προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου θα λάβουν νέα ειδοποίηση όταν αρθούν τα μέτρα