Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου με την 120/28-2-2020 απόφαση Γενικής Συνέλευσης συνεχίζει τις δίωρες διακοπές εργασιών σε ακροατήρια και γραφεία (09.00-11.00) χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου (ώρα15.00), από την Τρίτη 3 Μαρτίου  μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 οπότε και θα λάβει νέα απόφαση για την συνέχεια των κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ο.Δ.Υ. Ε. με την 128/27-2-2020 ανακοίνωσή της.