Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου με την 121/6-3-2020 απόφαση Γενικής Συνέλευσης συνεχίζει τις δίωρες διακοπές εργασιών σε ακροατήρια και γραφεία (09.00-11.00) χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου (ώρα 15.00), από την Δευτέρα 9 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 οπότε και θα λάβει νέα απόφαση για την συνέχεια των κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ο.Δ.Υ. Ε. με την 132/5-3-2020 ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο των καθημερινών συνελεύσεων (09.00 – 11.00)που πραγματοποιούνται κατά τις παραπάνω δίωρες διακοπές εργασιών, τη Δευτέρα 9/3/2020 θα αποφασίσει, αφού πρώτα εκτιμήσει την κατάσταση, για το αν θα προβεί σε αποχή καθηκόντων των Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου για το θέμα του κορωνοιού-COVID 19,(έκθεση σε κίνδυνο δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών), ακολουθώντας τις αποφάσεις των Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων Πάτρας, Ζακύνθου, Αμαλιάδας και Πύργου.