Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 16ης Οκτωβρίου του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (έγγραφο με Α.Π. 166497/7-11-2022), συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 10/11/2022 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:Κοκορές Αριστείδης

Γραμματέας: Κουσουρής Δημήτριος

Ταμίας: Μώρος Κωνσταντίνος

Μέλη (αλφαβητικά): Ανδριώτης Αντώνιος, Λάγιου Ευσταθία, Σπανόπουλος Δημήτριος, Τζιουζεπίνα Σερράνο, Χριστοπούλου Γεωργία