Το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  •  Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας. Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /

ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1

[the_ad id=”46371″]

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ

[the_ad id=”46274″]

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 8

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1

[the_ad id=”46371″]

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /

ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

 

[the_ad id=”46704″]