Φέρομεν εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ὅτι ὁ σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. κ. Ἀμβρόσιος ἀπό τῆς προσεχοῦς Δευτέρας 8ης ἕως καί τῆς 20ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ. -Σάββατον τοῦ Λαζάρου- θά ἀπέχῃ τῶν διοικητικῶν  αὐτοῦ καθηκόντων, προκειμένου νά ὑποβληθῇ σέ ἰατρικές ἐξετάσεις, νά ἀσχοληθῇ δέ γενικώτερα μέ θέματα τῆς ὑγείας του. Θά ἐξακολουθήσῃ ὅμως νά ἐπιτελῇ κανονικά  τίς λειτουργικές του ὑποχρεώσεις.

Κατόπιν τούτου οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί μας παρακαλοῦνται ὅπως κατά τό χρονικόν αὐτό διάστημα διά τά ὑπηρεσιακά θέματα, τά ὁποῖα θά τούς ἀπασχολοῦν, νά ἀπευθύνωνται εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

Α) Διά τά ὑπηρεσιακά ζητήματα εἰς τόν Πρωτοσύγκελλον,                             Πανοσολογιώτατον  Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακείμ Βενιανάκην.

Β) Διά τά ἐνοριακά θέματα εἰς τόν Αρχιερατικόν Επίτροπον,                                       Αἰδεσιμολογιώτατον π. Χρῆστον Τσάκαλον.

Γ) Διά τά περιουσιακά ζητήματα εἰς τόν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Βασίλειον Πετρόπουλον.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διά τήν  κατανόησιν.

 

[the_ad id=”57928″]