Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο πίνακας με τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στην Αιγιάλεια το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα παρακάτω σχολεία:

1ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας, Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας, Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού, Δημοτικό Σχολείο Ελίκης, Δημοτικό Σχολείο Καμαρών, Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης, Δημοτικό Σχολείο Αβύθου, Δημοτικό Σχολείο Σελιανιτίκων, Δημοτικό Σχολείο Σελινούντα, Δημοτικό Σχολείο Τεμένης, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αιγίου