Το πρόγραμμα RoboSTEM απευθύνεται σε καθηγητές STEM Λυκείων και στους μαθητές τους και έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα STEM και στη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που προορίζεται για χρήση στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM στους μαθητές και θα παρουσιάζει παραδείγματα μαθησιακών δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης. Τέτοιου είδους θέματα αποτελούν εφαρμογές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Τεχνολογίας.

Η συνεργασία Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Σχολείων από έξι Ευρωπαϊκές χώρες στοχεύει στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην αξιοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα συστήματα αυτά επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Η εφαρμογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων στις αίθουσες διδασκαλίας εστιάζει στην εξοικείωση των μαθητών με νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε μικροελεγκτές. Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμα μελέτης μέσω της οποίας θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μαθησιακούς πόρους με θέμα την κατασκευή και την ανάπτυξη εφαρμογών με μικροελεγκτές. Η κίνηση αυτή θα δημιουργήσει νέες συνεργασίες μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στη μεταφορά ορθών πρακτικών και καινοτομιών μεταξύ ιδρυμάτων που έχουν ως αντικείμενό τους την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM.

Η υλοποίηση των εφαρμογών ήδη έχει ξεκινήσει για το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ISLab (Intelligent Systems Laboratory) το οποίο άρχισε τη λειτουργία του στο τρέχον σχολικό έτος. Η ομάδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αποτελείται από τους: Χρήστο Ζώτο, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής και υπεύθυνος του προγράμματος και του ISLab, Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Χημικός MSc, Αναστάσιος Ψήνας, Φυσικός PhD, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Μαθηματικός, Νικολία Ηλιοπούλου, Βιολόγος, Ηλίας Καραδήμας, Φυσικός, Όλγα Σταυρουλοπούλου, Γεωλόγος PhD, καθηγήτρια Πληροφορικής και Αντρέας Γιαννακόπουλος, Χημικός.

Από τη Διεύθυνση του Αρσακείου ΓΕΛ Πατρών