Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας, ενημερώνι ότι την Τρίτη 24/05/2022 από 9.00π.μ. έως 15.00μ.μ. στο Κέντρο Νεότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού θα διενεργηθούν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διαγνωστικά test rapid για covid-19.