Προτάσεις της Ο.Ε.ΕΣ.Π. για το Ασφαλιστικό

0
215

Με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το «νέο ασφαλιστικό», θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2009-2017), δημιουργήθηκαν δυσβάστακτες οφειλές σε χιλιάδες ανασφάλιστους, οι οποίες ανέρχονται (ανά άτομο) περίπου στις 60.000 €. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επανέλθει η παλιά μέθοδος των κλάσεων με βάσει τα χρόνια ασφάλισης. Αυτή η μέθοδος στηριζόταν σε τεκμαρτά εισοδήματα και όχι στα πραγματικά. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη, για να μην δημιουργηθεί νέα γενιά ανασφάλιστων.

Τα περισσότερα έτη ασφάλισης δεν σημαίνουν απαραίτητα και μεγαλύτερο εισόδημα. Για παράδειγμα, για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 30 έτη εργασίας και ασφάλισης μπορεί να έχει εισόδημα μικρότερο από έναν ελεύθερο επαγγελματία με 10 έτη ασφάλισης. Κατά συνέπεια, η ένταξή του σε ανώτερο κλιμάκιο ασφαλιστικών εισφορών με βάση το κριτήριο των ετών ασφάλισης, θα είναι αυθαίρετη και άδικη. Επίσης η ένταξη αυτή δεν θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενέχοντας τον κίνδυνο να κριθεί ομοίως ως αντισυνταγματική.

Επίσης προκειμένου να μην αλλάξει το ασφαλιστικό αυξάνοντας τις εισφορές των ασφαλισμένων σε βάρος των αδυνάμων με χαμηλά εισοδήματα, με πολλά έτη ασφάλισης και το βασικότερο οι ασφαλισμένοι χάσουν την ρύθμιση των 120 δόσεων και μείνουν πάλι ανασφάλιστοι, προτείνουμε τα εξής:

 • Ο καθορισμός του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς να καθοριστεί σε προαιρετικές κατηγορίες ασφαλισμένων που να έχουν σχέση έμμεσα με το εισόδημα ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετά από αίτημα του ασφαλισμένου να επιλέγει χαμηλότερη κατηγορία και αυτό θα κρίνεται αναλόγως τα δηλωθέντα κέρδη της επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο θα αποκλειστούν όσοι έχουν μεγάλα εισοδήματα και θέλουν να πληρώνουν  ελάχιστα.

Η πρώτη κατηγορία να καθοριστεί σε ποσό χαμηλότερο ή ίσο με αυτό της κατώτατης υποχρεωτικής εισφοράς του ν. 4387/2016, προκειμένου να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά από την πρώτη κατηγορία σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πολύ χαμηλό εισόδημα, δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας ή ζημιές για να μην διακόπτουν την ασφάλιση λόγο αδυναμίας.

 • Πρόβλεψη χαμηλότερης ασφαλιστικής εισφοράς σε νέες επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα έτη ασφάλισής τους.
 • Η αποσύνδεση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών από το ύψος του βασικού μισθού των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε η τυχόν αύξηση του τελευταίου να μην επιφέρει και αύξηση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, όπως γίνεται σήμερα.
 • Βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων με την αφαίρεση του κλάδου ασθενείας, το υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ, τόκους και επιβαρύνσεις 100%.
 • Για όσους αδυνατούν να κάνουν ρύθμιση να γίνει πάγωμα, κεφαλαιοποίηση των οφειλών, (έχοντας αφαιρέσει τον κλάδο ασθενείας, τόκους και επιβαρύνσεις και με επιλογή του ασφαλισμένου με ή χωρίς επανυπολογισμό). Να γίνεται παρακράτηση από την σύνταξη κατά την συνταξιοδότηση ή να γίνεται μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο.
 • Να αυξηθεί το όριο οφειλής που παρακρατείται από την σύνταξη από τα 20.000€ στις 30.000€ και να παρακρατείτε το 15% της οφειλής από την σύνταξη ή να ρυθμίζετε σε 120 δόσεις από 40 που είναι σήμερα. Το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο να το καταβάλει σε 12 μήνες έναντι 2 μηνών που είναι σήμερα και ταυτόχρονα να του δίνεται ολόκληρη η σύνταξη, (αφού παρακρατείται το ποσό της οφειλής), για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
 • Η ρύθμιση να χάνεται εφόσον δεν πληρωθούν 5 δόσεις και όχι 2 που είναι σήμερα.
 • Μείωση του επιτοκίου στην ρύθμιση των 120 δόσεων στο 2%.
 • Να μπορούν να παίρνουν σύνταξη με ανήλικο παιδί και οι μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ, όπως ακριβώς γίνεται και με τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ εφόσον ενοποιήθηκαν τα ταμεία ως ΕΦΚΑ.
 • Η σύνταξη να υπολογίζεται σε όλο το εργασιακό βίο του ασφαλισμένου και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια.
 • Πέραν από το επίδομα τοκετού, να δίνεται αποζημίωση αδείας λοχείας για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, αντίστοιχο με τις εργαζόμενες στο πρώην ΙΚΑ.
 • Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 500 € το μήνα για 12 μήνες σε όσους κλείσουν την επιχείρησή τους και έχουν πάνω από 5 χρόνια διαρκούς λειτουργίας, δίχως άλλες προϋποθέσεις.

Τέλος να υπογραμμίσουμε ότι το «νέο ασφαλιστικό» θα πρέπει να προασπίζει και να στηρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του δημοσίου συστήματος ασφάλισης και να προσφέρει σε όλους παροχές υγείας και πρόνοιας αντίστοιχες με τις σύγχρονες ανάγκες και την πρόοδο της εποχής.

Εκ της Ομοσπονδίας