Ο Δήμος Αιγιαλείας, υπέβαλε, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), αίτηση αποδοχής Ένταξης περιοχών του στο Έργο:  «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018). Οι οικισμοί-περιοχές που εντάχθηκαν φαίνονται στον Πίνακα Ι.

Επιπλέον, ο Δήμος Αιγιαλείας, υπέβαλε αίτηση για την ένταξη και των υπόλοιπων περιοχών της εδαφικής του περιφέρειας οι οποίες δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Ν. 4563/2018. Οι οικισμοί-περιοχές που η ένταξή τους θα εξεταστεί από την ΕΕΤΤ, φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ

[the_ad id=”46371″]

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, θα επιδοτηθούν με το ποσό των 110€ (πλέον ΦΠΑ), προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με πάροχο της επιλογής τους, ώστε για 8 έτη, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση:

α) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,

β) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.

 

[the_ad id=”57928″]

 

[the_ad id=”46704″]