Πρόσκληση της  ετήσιας  τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακήσιων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων» που εδρεύει στο Αίγιο, Ανδρονοπούλου 12.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου καλούνται τα ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, στην αναβληθείσα, λόγω μη απαρτίας, ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/01/2020 και ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019
  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου
  3. Αρχαιρεσίες για εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  5. Αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου