ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ(7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΤΡΙΤΗ  8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ  9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

7.00-9.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ  10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

8.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ  12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

7.00-9.00 π.μ. : ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

7.00-10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ