Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Αιγιαλείας», πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Aντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Βασίλης Χριστόπουλος, η προϊσταμένη του Τμήματος Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων Χριστίνα Δαφνοπούλου, ο επιβλέπων μελέτης Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος και ο μελετητής  του Έργου, Δημήτρης Κουνινιώτης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο καθορισμός του πλαισίου του 2ου σκέλους της υλοποίησης της Μελέτης, δηλαδή της προετοιμασίας των Τευχών Δημοπράτησης του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έργου υλοποίησης όλων των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που θα καθορίσουν οι εγκεκριμένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μελέτες, για κάθε ένα από τα (50) πενήντα περίπου σχολεία του Δήμου.

«Η Δημοτική Αρχή προχωρά γρήγορα και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, για πρώτη φορά συνολικά και ολοκληρωμένα, έτσι ώστε μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά να υλοποιηθεί και το συμπληρωματικό τελικό έργο, προϋπολογιζόμενης αξίας 125.000,00 ευρώ», ανέφερε σχετικά ο Aντιδήμαρχος Βασίλης Χριστόπουλος.